Repertoireklassen ved Det kgl. danske Musikkonservatorium

UNDERVISNINGES MÅL OG INDHOLD

Repertoireklasse-undervisningen er en integreret del af hovedfags-undervisningen (og indgår derved også naturligt i bedømmelsen af hovedfaget). Hensigten med faget er, at give den studerende en progressiv indføring i vokallitteraturens forskellige genrer fra den tidlige musik til i dag, omfattende f.eks. lied, romancer, oratorium, opera, operette og musical.